BATC

Prakruthi

Natuurgeneeskundige Principes

Onze praktijk werken met vijf natuurgerichte principes en focust op behandelingen die gebaseerd zijn op vijf natuurgeneeskundige principes, energie, Prikkeloverdracht, Drainage, Voeding en Psyche. Deze vijf principes zijn verbonden met elkaar en geven antwoord op elke geneeskundige vraag die gesteld wordt door de patiënt. Hieronder vermeld zijn de natuurgeneeskundige principes:.

Volgens de ayurvedische filosofie zijn er vijf basiselementen die prana (adem of levenskracht) bevatten: aarde, water, vuur, lucht en ether. Deze elementen combineren in paren en vormen drie dynamische krachten of interacties, die dosha’s worden genoemd. Dosha betekent ‘dat wat verandert’. De doscha’s bewegen voortdurend in een dynamische balans, de een met de ander. De drie actieve dosha’s zijn vata (lucht), pitta (vuur) en kapha (aarde). Ze zijn verantwoordelijk voor de kenmerken van je verstand en lichaam. Ieder mens heeft een unieke verhouding tussen deze drie krachten die zijn/haar natuur vormen. Als vata overheerst in je systeem, heb je aanleg slank te zijn, luchthartig, enthousiast, energiek en veranderlijk. Overheerst pitta, dan heb je de gave intens te zijn, intelligent, doelgericht en heb je veel zin in het leven. Als kapha overheerst, heb je aanleg tolerant te zijn, ordelijk en koesterend. Hoewel we allemaal over deze drie krachten beschikken, overheersen bij de meeste mensen één of twee.

Fysiotherapie Prakruthi

Energie

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Zo is er grove stoffelijke energie die zich bevindt in materie, zoals bijvoorbeeld ons lichaam. Daarnaast heb je ook fijne stoffelijke energie die zich bevindt in alles wat ‘niet zichtbaar’ is, denk bijvoorbeeld aan de ‘lege ruimte’ om ons heen, onze chakra’s en ons auraveld. De energiestromen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het energetisch systeem, bestaat ondermeer uit de chakra’s en de meridianen. Bij een energie tekort kan het lichaam niet optimaal werken. Hierdoor ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en raken de organen en weefsels ontregeld. Indien een blokkade de energiestroom afsluit, kunnen emotionele en fysieke klachten ontstaan. De energie moet dus weer op gang gebracht worden.

Prakruthi

Prikkeloverdracht

De energiestroom vindt plaats in alle lagen of systemen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is één van deze lagen en wordt ook wel het communicatiesysteem van het lichaam genoemd. Via de hersenen wordt er namelijk door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Als deze prikkeloverdracht goed functioneert, worden de signalen aan alle delen van het lichaam duidelijk doorgegeven en kunnen energieblokkades worden opgespoord. Zonder een goede overdracht van prikkels kunnen functies van het menselijk lichaam stagneren.

Prakruthi

Drainage

In deze hectische maatschappij worden ons lichaam en geest regelmatig belast met afvalstoffen in geestelijke of stoffelijke vorm. Doordat ons lichaam hier dagelijks mee wordt verontreinigd, is er veel energie nodig om deze gifstoffen af te voeren. Indien de afvalstoffen niet kunnen worden afgevoerd, kan dit invloed hebben op het communicatienetwerk van het lichaam waardoor het genezingsproces kan vertragen. Het is daarom van belang om onszelf regelmatig te reinigen van geestelijke en stoffelijke ballast.

Prakruthi

Voeding

Een goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren. Als het lichaam onjuiste voeding krijgt, kan dat leiden tot ziekte. Deze onjuiste voeding kan bestaan uit simpelweg ongezonde voeding, maar ook uit (gezonde) voeding die eerst wellicht goed voelde maar op een bepaald moment niet meer. We noemen dit ook wel de verdraagzaamheid van deze stoffelijke vorm van voeding. De verdraagzaamheid kan invloed hebben op het functioneren van ons menselijk lichaam en op onze psyche. Naast de fysieke vorm van voeding is er ook een geestelijke vorm van voeding. Zo worden we door onze omgeving dagelijks gevoed door bijvoorbeeld uitdagingen, verwachtingen en overtuigingen. Geestelijke voeding kan echter ook vergiftigend werken, denk bijvoorbeeld aan oordelen en verwachtingen van anderen. Door je bewust te worden van belemmerende geestelijke voeding en deze op een andere manier te benaderen, zal er sneller genezing plaatsvinden. Dit betekent dat je moet nadenken over je eigen manier van denken..

Prakruthi

Psyche

Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de conditie van het lichaam ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Door bewust te worden van bepaalde belemmerende patronen die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe deze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden.